ועד הקמת מצודת זאב, ישיבות הועדה הטכנית ופגישות קבלנים - פרוטוקולים

01.01.1936 - 31.12.1943

סימול התיק : ל 18 - 2/ 3

שייך לארכיון: ועד הקמת מצודת זאב
סוג התאריך: שנה נכונה