ועד הקמת מצודת זאב, ישיבות ועדת הביקורת - פרוטוקולים

01.01.1936 - 31.12.1937

סימול התיק : ל 18 - 2/ 2

שייך לארכיון: ועד הקמת מצודת זאב
סוג התאריך: שנה נכונה