ועד הקמת מצודת זאב, רשימת תורמים לקרן הבניה ורשימות שונות

01.01.1936 - 31.12.1949

סימול התיק : ל 18 - 1/ 5

שייך לארכיון: ועד הקמת מצודת זאב
סוג התאריך: שנה נכונה