ועד הקמת מצודת זאב, חשבונות קבוצת "אנך"

01.01.1936 - 31.12.1945

סימול התיק : ל 18 - 1/ 4/ 1

שייך לארכיון: ועד הקמת מצודת זאב
סוג התאריך: שנה נכונה