אגודות סטודנטים, "חשמונאי" תל אביב, אגודה אקדמית ציונית הרביזיוניסטית - הזמנות לאירועים

01.01.1933 - 31.12.1934

סימול התיק : ל 11 - 1/ 8

שייך לארכיון: אגודות סטודנטים
סוג התאריך: שנה נכונה