אגודות סטודנטים, קלוב אקדמאי לאומי, חיפה: תכנית בידור

סימול התיק : ל 11 - 1/ 6

שייך לארכיון: אגודות סטודנטים
סוג התאריך: לא ידוע