אגודות סטודנטים, קורפורציה "ירדניה", וילנה - חוזרים, הזמנות

01.01.1939 - 31.12.1964

סימול התיק : ל 11 - 1/ 4

שייך לארכיון: אגודות סטודנטים
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

1939
וגם 1963 - 1964