אגודות סטודנטים, האגודה האקדמית "זאביה" דרוהוביץ - הזמנות לאירועים

01.01.1936 - 31.12.1938

סימול התיק : ל 11 - 1/ 3

שייך לארכיון: אגודות סטודנטים
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

1936 ו1938