אגודות סטודנטים, תא הסטודנטים הלאומיים באוניברסיטה העברית - פלקטים, כרוזים

סימול התיק : ל 11 - 1/ 2

שייך לארכיון: אגודות סטודנטים
סוג התאריך: שנה נכונה