אל-על, גזרי עתונות על ברית "אל על" ופעילותה

01.01.1930 - 31.12.1989

סימול התיק : ל 10 - 7/ 8

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

בתיק:
צילום מעתון של פרופ' בודנהיימר במדי גפיר