אל-על, ארגון הישוב בימי המלחמה - חוברת בהוצאת "אל על"

01.02.1940 - 29.02.1940

סימול התיק : ל 10 - 7/ 3

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים