אל-על, בסערת המלחמה - קובץ בעינייני השעה בהוצאת "אל על"

01.09.1936 - 30.09.1936

סימול התיק : ל 10 - 7/ 2

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים