אל-על, ספרית אל על - הוצאת ספרים, ספריה לעיון - התכתבות, הודעות ומודעות, רשימות

01.01.1929 - 31.12.1939

סימול התיק : ל 10 - 7/ 1

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

ספרית אל על - הוצאת ספרים, ספריה לעיון
- התכתבות,
- הודעות ומודעות על הופעת ספרים
- רשימות ספרים