אל-על, חברי הברית בבתי הסוהר ומחנות מעצר - התכתבות

01.01.1937 - 31.12.1940

סימול התיק : ל 10 - 6/ 4

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: שנה נכונה