אל-על, פגישות "לקח הפטיטים" - פרוטוקולים

01.01.1933 - 31.12.1938

סימול התיק : ל 10 - 2/ 5

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: שנה נכונה