אל-על, ישיבות "מועצת הבגרונים" - פרוטוקולים

01.01.1930 - 31.12.1941

סימול התיק : ל 10 - 2/ 3

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: שנה נכונה