אל-על, ישיבות הנהגת הברית - פרוטוקולים

09.07.1929 - 06.04.1940

סימול התיק : ל 10 - 2/ 2

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: מדויק