אל-על, ישיבות "קונבנט כללי", "קונבנט הנהגה", "קונבנט הרעים" - פרוטוקולים

29.09.1929 - 15.03.1931

סימול התיק : ל 10 - 2/ 1

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: מדויק