אל-על, תקנון הברית, התכתבות, טיוטות ונוסח התקנון

01.01.1930 - 31.12.1937

סימול התיק : ל 10 - 1/ 2

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

בתיק גם: נוהל התנהגות של חברי הברית