אל-על, יסוד ברית הסטודנטים "ציונה" (אל-על), התכתבות ויסודות הברית

01.06.1929 - 30.06.1929

סימול התיק : ל 10 - 1/ 1

שייך לארכיון: אל-על
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים