יבנה ויודפת, באשולדיקונגס-אקס, מאמר מאת י. הנדהס (טריווש), לונדון, יידיש

01.03.1937 - 31.03.1937

סימול התיק : ל 9 - 3/ 6

שייך לארכיון: יבנה ויודפת
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים