יבנה ויודפת, חוזרים מס. 1, 9, 20 - 30, 48 - 49, 31 - 32

01.01.1934 - 31.12.1937

סימול התיק : ל 9 - 2/ 4

שייך לארכיון: יבנה ויודפת
סוג התאריך: שנה נכונה