יבנה ויודפת, התכתבות עם מוסדות שונים - גרמנית, צרפתית

01.01.1935 - 31.12.1941

סימול התיק : ל 9 - 2/ 2

שייך לארכיון: יבנה ויודפת
סוג התאריך: שנה נכונה