יבנה ויודפת, התכתבות עם ברית הצה"ר - גרמנית, צרפתית

06.03.1934 - 01.06.1947

סימול התיק : ל 9 - 2/ 1

שייך לארכיון: יבנה ויודפת
סוג התאריך: מדויק