מפלגת המדינה ועד מרכזי, חוג הנוער המדינתי, התכתבות וגזרי עתונים

10.09.1943 - 28.01.1945

סימול התיק : ל 7 - 9

שייך לארכיון: מפלגת המדינה ועד מרכזי
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ל 7\ל 7_9.pdf הורדת קובץ

תוכן

גזרי עתונים שהופיעו ב'הבוקר' על הפעילות בחוג הנוער המדינתי
בחיפה, התכתבות עם חוג הנוער המדינתי על אפשרות התמזגות עם תנועת
'העם למדינה העברית'.