מפלגת המדינה ועד עולמי, חשבונות וקבלות

20.12.1936 - 31.07.1937

סימול התיק : ל 6 - 48

שייך לארכיון: מפלגת המדינה ועד עולמי

תוכן

חשבונות וקבלות של מפלגת המדינה העברית.