מפלגת המדינה ועד עולמי, הוועידה העולמית של מפלגת המדינה העברית, תזכירים, דו"חות, הרצאות ורשימות בכתב יד

23.06.1935 - 28.07.1937

סימול התיק : ל 6 - 45

שייך לארכיון: מפלגת המדינה ועד עולמי

קבצים מצורפים

ל 6\ל 6_45.pdf הורדת קובץ

תוכן

סדר היום של הועידה העולמית של מפלגת המדינה העברית בפאריס
27-30/7/1937. מסמכים באידיש וגרמנית. ורשימות בכתב יד מהועידה
העולמית בלוצרן (יוני-אוגוסט 1935).