מפלגת המדינה ועד עולמי, התכתבות עם סניף פולניה

27.03.1933 - 02.06.1939

סימול התיק : ל 6 - 28

שייך לארכיון: מפלגת המדינה ועד עולמי

קבצים מצורפים

ל 6\ל 6_28.pdf הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם סניף המפלגה בפולניה על המחלוקת בין הועד הפועל ובין
ז'בוטינסקי, סקירה על מצב המפלגה בארץ, יסוד הועדה המשותפת לכל
הארגונים הציונים בנושא חלוקת סרטיפיקטים, התארגנות עולים בארץ,
הפצת חומר תעמולה. מסמכים באידיש וגרמנית.