מפלגת המדינה ועד עולמי, ארגון העובדים המדינתיים, פרוטוקולים, מכתבים והסכמים

26.05.1934 - 28.07.1938

סימול התיק : ל 6 - 4

שייך לארכיון: מפלגת המדינה ועד עולמי

קבצים מצורפים

ל 6\ל 6_4.pdf הורדת קובץ

תוכן

הסכם עם הסתדרות עובדים לאומית, חוזר לועדי הסניפים על ההסכם עם
הע"ל, הודעה על הקמת ארגון עובדים מדינתיים, חוברת הכוללת ראשי
פרקים מתולדות מפלגת המדינה העברית, התכתבות עם הנהלת הסוכנות
היהודית על ההתישבות של חברי מפלגת המדינה העברית בארץ ישראל.