ברית החייל, רשימות שונות

01.01.1933 - 31.12.1945

סימול התיק : ל 1 - 3

שייך לארכיון: ברית החייל
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

רשימת חברי ההנהגה בתל אביב, רשימת החיילים חברי הצה"ר, רשימת
חובות החיילים, רשימת מקצועות של חברי ברית החייל ודו"ח הדרכה.

מילות מפתח