ברית החייל, חוקה, תקנון וסמל

01.01.1933 - 31.12.1933

סימול התיק : ל 1 - 2

שייך לארכיון: ברית החייל
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

חוקת ברית החיל בהוצאת המפקדה הראשית, ורשה 1933; טיוטת תקנון
המפרט את המטרה, מבנה ההנהלה, ענייני משמעת ומחוייבות לשימוש
בתוצרת הארץ בלבד; רישום של סמל הברית.

מילות מפתח