ברית החייל, סקירות על ברית החייל

01.01.1932 - 31.12.1943

סימול התיק : ל 1 - 1

שייך לארכיון: ברית החייל
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

סקירות באנגלית על ייסוד, התפתחות ופעילות ברית החייל, עקרונות
ומטרות של הארגון, אופיו הארגוני, פרסומים ותיאור היחסים עם
מפלגות השמאל בראשות דוד בן-גוריון.

מילות מפתח