מערכת החברה, התכתבות ומאמרים למערכת

01.01.1944 - 31.12.1944

סימול התיק : ל 3 - 1

שייך לארכיון: מערכת החברה
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות ומאמרים, רשימת שמות המאמרים שפורסמו ומחבריהם. ביניהם
שמות מאמריו של: אבא אחימאיר, אברהם ויינשל, יעקב ויינשל,יוסף
ויניצקי, ערי ז'בוטינסקי ואחרים. כמו כן בתיק חומר עזר אודות
האוניברסיטה העברית ומאמרו של זאב ז'בוטינסקי בנדון.

מילות מפתח