דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 38 פריטים

עזרה
אוסף עליה ב' 1934-1948
מצב החומר : סרוק
סימול כ 6
מספר תיקים 143
מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, ארכיון מינהלי 1950-1999
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 7 א
מספר תיקים 622
סימול כ 7 ב
מספר תיקים 126
סימול כ 7 ג
מספר תיקים 80
אוסף השואה, יד ושם, עדויות 1946-1990
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 7 ה
מספר תיקים 43
אוסף השואה 1939-1980
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 7 ז
מספר תיקים 85
סימול כ 10
מספר תיקים 13
אוסף מאורעות תרפ"א (1921) 1921-1971
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 11
מספר תיקים 2
אוסף מאורעות תרפ"ט (1929) 1929-2004
מצב החומר : סרוק
סימול כ 12
מספר תיקים 24
אוסף מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936) 1936-1939
מצב החומר : סרוק
סימול כ 13
מספר תיקים 12