מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 64

01.09.1988 - 01.09.1988

סימול התיק : כ 7 ג - 60

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'הקטסטרופה מתקרבת- פרקי הצלה' אזהרות ז'בוטינסקי נגד
חיסול יהודי אירופה, פעילותו של ראובן הכט בהעפלה, פרשת 'פריטה'.
צמח צמריון: 'שליחי הבריגדה ושארית הפליטה' פעולות סיוע של אנשי
הבריגדה (החי"ל) לשארית הפליטה באירופה ובישראל.
אפרים ויכסלפיש: 'יהודים בשואה ובתנועה הפרטיזנית ביערות קאזיאן'
סקירת יחידות פרטיזניות יהודיות ביערות קאזיאן.
'השמדת היהודים מאזור הוארטה' עדויות על השמדת יהודים בעיירות
באזור מחנה ההשמדה חלמנו.
'נשים יהודיות בלחימה' סיפורה של יוכבד בראון, אחות בצבא הבריטי,
נשים יהודיות בצבא הצ'כוסלובקי, באפריקה ובמזרח התיכון.
לוי שליט: 'תמונות מהגיטו- המתנה' הלשנות ליטאים על יהודים.
'בכוחה של אמונה' סיפורו של לייב פרידמן, שמר על קיום מצוות
בגטו.
פאול בגריאנסקי: 'האקציה הגדולה' האקציה הגדולה בגיטו קובנה
ב-28/10/1941.
אליעזר טרפמן: 'השבועה שהופרה' פעולות הרופאים הנאצים במחנות.
יעקב צביבל: 'סיפורו של לוחם- השואה באה' פלישת הגרמנים לקאמין-
קאשירסק, הקמת גיטו ויודנראט, האקציה הגדולה ב-9-10/8/1942.
מנחם ינובסקי: 'פתח לנו שער' יום הכיפורים בשואה ואחריה.
מלך מיליקובסקי: 'האנדרטה' אנדרטה לכבוד ירחמיאל מיליקובסקי,
הציל את בנו בגיטו וילנה.
חיים לזר: 'לזכר חברים שהלכו לעולמם- יצחק שמואלי ז"ל' דברים
לזכר שמואלי, פעיל בבית"ר ובחרות.
שושנה שני-דור: 'אברהם מוסינגר ז"ל' דברים ושיר לזכרו.
'עליזה רובין ז"ל' דברים לזכרה של רובין, אשתו של יעקב רובין.
'צמח צמריון ז"ל' פעילותו של צמריון בצה"ר, ובארגונים שונים,
רשימת ספרים, מחקרים ומאמרים שלו.
'במועצה להנצחה' טקס לזכר קהילת פוניבז'-ליטא, לוח שנה שהוצא ע"י
מרדכי חיים רומקובסקי, ראש היודנראט בגיטו לודז', ביקור שמואל
קפלינסקי, ממפקדי פפ"או בגיטו וילנה, בארץ.
BENJAMIN MEIRTCHAK: 'JEWISH PARTICIPATION IN THE ARMED FORCES
OF THE ALLIES IN WORLD WAR 2 - 1939 - 1945'
בנימין מאירצ'ק: 'יהודים בצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה
1939 - 1945' פריסת החיילים היהודים בצבאות בעלות הברית במלחמת
העולם השנייה.
LEVI SHALIT: 'DIASPORA AND THE JEWISH STATE'
לוי שליט: 'הגולה והמדינה היהודית' חשיבות קיום המדינה היהודית
בארץ ישראל.
'FEDERATION OF FORMER JEWISH UNDERGROUND FIGHTERS AGAINST
NAZISM, INC.'
מסמך: 'פדרצית לוחמי המחתרת היהודים לשעבר נגד הנאצים' מכתב מאת
שמואל גרובר, נשיא הפדרציה, לחבריה בקריאה לתרום להפקת סרט בנושא
גבורת היהודים בשואה.