מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 63

01.04.1988 - 01.04.1988

סימול התיק : כ 7 ג - 59

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

הד"ר ג'. דוהאני: 'מאמץ בלתי ידוע לסכל התקפה של היטלר' התנגדות
לנאצים ביגוסלביה, סיכול תוכנית התקפה של היטלר על בריטניה,
פעילות המחבר בהעפלה לארץ ישראל.
פאול בגריאנסקי: 'למות מאהבה' סיפור אהבתם של המלחין אדווין
גייסט, שנרצח בפורט התשיעי, ואשתו לידה.
אפרים ויכסלפיש: 'נשים יהודיות בחזיתות ובפרטיזנים במלחמת העולם
השנייה' סיפורן של נשים יהודיות שלחמו במלחמת העולם השנייה.
לוי שליט: 'המוות שהוחלף' על הבחירה מי לחיים ומי למוות בגיטו.
גרא בן-ענת: 'כידונו של גלית' מאבק בין יהודה רוגצ'בסקי, חייל
בצבא הסובייטי, לבין חייל גרמני.
יהודה סלוצקי: 'משימה כלכלית' הוצאה להורג של רוצחי יהודים ע"י
פרטיזנים מגדוד בילסקי.
יצחק מילברג: 'החלום שהתגשם' קורות המחבר לאחר המלחמה בפולין
ובארץ ישראל.
מנחם ינובסקי: 'בעקבות המסע לפולין- טרבלינקה' סקירת ביקור המחבר
בטרבלינקה.
בן אלחנן: 'מדכאו להר סיני' השוואה בין השחרור מדכאו ליציאת
מצרים.
'האם מנגלה חי?' עדויות להמצאו של מנגלה בברזיל.
חיים לזר: 'לזכר חברים שהלכו לעולמם- פאול טרפמן ז"ל' פעולותיו
של טרפמן במחתרת הפולנית, קורותיו במחנות ולאחר המלחמה.
דב לוין: 'שרידי בית"ר באירופה בין הממסד הציוני לבין האצ"ל
1947-1944' ביקורת הספר 'פרקי בריחה' מאת חיים לזר-ליטאי.
'לטראנסניסטריה ובחזרה' ביקורת ספר זכרונות מאת מלי חיימוביץ.
'מול האויב הנאצי' ביקורת הכרך השלישי בסדרה.
'במועצה להנצחה- מסיבה לכבוד מוריס צ'ריטון ורעייתו כרמלה' מסיבה
לכבוד בני הזוג צ'ריטון.
PAUL BAGRIANSKY: 'NO WAY OUT'
פאול בגריאנסקי: 'ללא דרך מוצא' קריאה להילחם בפלסטינאים.
CHAIM LAZAR: 'SEARCHING FOR MY BREATHREN-4'
חיים לזר: 'בחיפוש אחר בני עמי- חלק רביעי' הגעת פרטיזנים יהודים
ללובלין לאחר המלחמה, ארגון הבריחה בלובלין, ארגון הבריחה
בלודז'.
LEVI SHALIT: 'JOSEPH IN EGYPT'
לוי שליט: 'יוסף במצרים' התבוללותו של יוסף במצרים כמטפורה
להתבוללות היהודים בגולה.