מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 62

01.12.1987 - 01.12.1987

סימול התיק : כ 7 ג - 58

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' הקדמה לחוברת.
צמח צמריון: 'האם היה חיזוי השואה?' חיזוי השואה ע"י בן גוריון
וז'בוטינסקי.
ענת פלדמן: 'תנועת בית"ר 1933-1923 דרכה, פעולותיה, מתנגדיה'
עבודה אוניברסיטאית בנושא בית"ר בראשית דרכה, ומאבק התנועות
הציונית והרוויזיוניסטית.
מסמך: 'רצח המוני בליטא' מסמך מ-1/12/1941 הסוקר את ההוצאות
להורג של יהודי ליטא ע"י משטרת הביטחון הגרמנית-יחידה מבצעית 3.
אפרים ויכסלפיש: 'השמדת יהודי גליל הוארטה במחנה המוות חלמנו כפי
שמשתקפת במכתבים' מכתבים ששלחו יהודים לקרוביהם בפולין, בשנים
1942-1940, המתארים את מצבם הקשה ואת השמדת היהודים.
לוי שליט: 'המשפט' משפטו של חיים ווארייס, הנאשם בגניבת לחם,
בבית משפט בגטו.
פאול בגריאנסקי: 'הקפיטן 1944-1943' הכרות המחבר עם אלקו, מפקד
פרטיזנים רוסי, יחסי הפרטיזנים הרוסים והיהודים ביערות רודניקי.
פאול בגריאנסקי: 'זגטובקה- מרץ 1944- פעולה כלכלית' השגת שלל ע"י
יחידת הפרטיזנים של שלמה ברנד.
'לזכר חברים שהלכו לעולמם- חברים מספרים על צ'אק (בצלאל
צ'ייקוביץ)' סקירת ערב זיכרון לצ'ייקוביץ.
'צ'אק מספר על עצמו' קורות צ'ייקוביץ, פעילותו בצבא הפולני
ובבריחה.
חיים לזר: 'צבי שפלר ז"ל' מכתבי שפלר למחבר בנושא הבריחה.
'במועצה להנצחה- ספרים' ביקורת הספרים 'זכרונות ומסעות' מאת לוי
שליט, 'חורבן וילנה' מאת אלכסנדר רינדזיונסקי, 'קבוצת המאבק
השנייה' על קבוצת יחיאל שפעלה בוילנה, 'כך זה קרה' זכרונות נצולי
ברגן בלזן, 'בין ניצוץ לשלהבת' מאת דב לוין ו'קברניט בעת סופה'
לדמותו של נפתלי קיסטר.
CHAIM LAZAR: 'SEARCHING FOR MY BREATHREN-3'
חיים לזר: 'בחיפוש אחר בני עמי- חלק שלישי' הגעת המחבר לוילנה
בינואר 1945, רשימת פעילי בריחה בוילנה, ראשית ארגון הבריחה.
LEVI SHALIT: 'FROM MODIIN TO MASADA'
לוי שליט: 'ממודיעין למצדה' גבורת היהודים מהחשמונאים ועד מצדה.