מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 61

01.09.1987 - 01.09.1987

סימול התיק : כ 7 ג - 57

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' דברים לזכרו של טוביה בילסקי.
חיים לזר: 'המפקד' דמותו של טוביה בילסקי כמפקד פרטיזנים.
חיים לזר: 'נקמת אם' קורות יוכבד רזניק, בגיטו לידה וכפרטיזנית.
פאול בגריאנסקי: 'טייבל' קורות המחבר, בריחתו מגיטו וילנה
והצטרפותו לפרטיזנים, טייבל גלבלום.
אפרים ויכסלפיש: 'יהודים בתנועה הפרטיזנית' הפרטיזנים בארצות
שונות, היהודים ביחידות הפרטיזניות.
לוי שליט: 'מחתרת מסדה בגיטו שבלי' פעילות המחתרת 'מסדה' בגטו
שבלי.
מנחם ינובסקי: 'עפר ואפר' סיפורו של אדם שעבד במשרפות.
מנחם ינובסקי: 'המחזיר גרושתו' סיפורם של בני זוג בשואה ולאחריה.
חיים לזר: 'לזכר חברים שהלכו לעולמם- זלדה טרגר-ניסנילביץ ז"ל'
הכרות המחבר עם טרגר-ניסנילביץ.
מאיר יוסף איצקוביץ: 'אברהם אובודז'ינסקי ז"ל' קורות חייו.
חיים לזר: 'ישראל לוין-לוינאס ז"ל' קורות חייו, לחם בדיוויזיה
הליטאית.
'במועצה להנצחה' סקירת טקס חלוקת מלגות ופרסים בתחרות חיבורים,
קבלת דגל השואה שעיצב יעקב ויינברג במוזיאון הלוחמים והפרטיזנים.
MORRIS CHARITON: 'THE INTERNATIONAL PEACE CONFERENCE'
מוריס צ'ריטון: 'ועידת השלום הבינלאומית' הויכוחים בישראל על
ארגון ועידת שלום בינלאומית.
LEVI SHALIT: 'RABBI YOCHANAN AND RABBI AKIVA- TWO DIVERGENT
CONCEPTIONS'
לוי שליט: 'רבי יוחנן ורבי עקיבא- שתי גישות מנוגדות' הויכוח האם
ללמוד תורה או להילחם ברומאים בתקופת בר כוכבא.
CHAIM LAZAR: 'SEARCHING FOR MY BREATHREN-2'
חיים לזר: 'בחיפוש אחר בני עמי- חלק שני' פגישת המחבר עם פצועי
מלחמה בבית חולים במוסקבה, ביקורו בביתו של פצוע, ופגישתו עם
המשוררים אברהם סוצקבר ואלישע רודין.
EFRAIM WEICHSELFISH: 'THE BATTLE FOR WARSAW'
אפרים ויכסלפיש: 'הקרב על ורשה' הקרב לשחרור ורשה.
'THE UNFINISHED SONG'
'השיר הלא גמור' כתבה בעיתון 'פרוודה' מ-5/7/1976 על המלחין
אדווין גייסט מליטא שנרצח ע"י הנאצים.