מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 60

01.04.1987 - 01.04.1987

סימול התיק : כ 7 ג - 56

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' הקדמה לחוברת.
אני חצקלסון: 'יומנה של אני' קטעי יומן של נערה מריגה, כותבת על
אהבתה לארץ ישראל.
יעקב גולדשטיין: 'הלחימה היהודית במערכות מלחמת העולם השנייה'
מספר היהודים בשטחי הכיבוש הנאצים, התארגנות יהודים בפלוגות
פרטיזנים ובצבאות בעלות הברית.
אפרים ויכסלפיש: 'לוחמים יהודים בצבאות ובפרטיזנים' חלקם של
היהודים בצבאות בעלות הברית.
אפרים ויכסלפיש: 'כזב ותרמית- הנשק היעיל של הגרמנים' על שקרי
הנאצים, דוגמאות להתנגדות יהודית בשואה, מרד גטו קלצק.
יהודית הימלפרב: 'גורל יהודי ליבאו' היהודים בליבאו שבלטביה,
הקמת הגיטו בליבאו, קורות המחברת במחנה עבודה בגרמניה.
אלברט יחבס: 'במחתרת היוונית' יהודי העיר היוונית קאוולה במלחמת
העולם השניה, פעולות המחבר במחתרת היוונית.
מנחם ינובסקי: 'המעגל' אב המספר לבנו על שהותו במחנה השמדה.
לוי שליט: 'משפט על האישה שבגיטו' סיפורה של איטה קאסין במחנה
שטוטהוף.
'הענקת אות הלוחם לנשיא המדינה' טקס הענקת אות הלוחם בנאצים
לנשיא המדינה, חיים הרצוג.
מאיר יוסף איצקוביץ: 'לזכר חברים שהלכו לעולמם- ד"ר צבי הנריק
איסלר ז"ל' קורות איסלר, יליד טרנוב, במלחמת העולם השנייה.
'במועצה להנצחה' אסיפה לציון הוצאת ספרו של חיים לזר-ליטאי
'פרקי בריחה'.
'תוכן 10 חוברות (1986-1983) של מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים'
תקציר החוברות מספר 59-46.
CHAIM LAZAR: 'SEARCHING FOR MY BRETHREN'
חיים לזר: 'בחיפוש אחר בני עמי' זכרונות המחבר מחזרתו לליטא לאחר
המלחמה, חיפושו אחר ניצולים יהודים, נסיעתו למוסקבה.
'THE STORY OF TAIBL'
פאול בגריאנסקי: 'הסיפור על טייבל' קורות המחבר, בריחתו מגיטו
וילנה והצטרפותו לפרטיזנים, טייבל גלבלום.
EFRAIM WEICHSELFISH: 'ON THE EVE OF THE STORM OF BERLIN'
אפרים ויכסלפיש: 'בערב המתקפה על ברלין' סקירת הקרב לכיבוש
ברלין.
LEVI SHALIT: 'THE UNROMANTIC SHTETEL'
לוי שליט: 'העיירה (שטאטל) הלא רומנטית' החיים בעיירות היהודיות
במזרח אירופה.