מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 59

01.01.1987 - 01.01.1987

סימול התיק : כ 7 ג - 55

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

אפרים ויכסלפיש: 'לוחמים יהודים בצבאות ובפרטיזנים' לוחמים
יהודים ביחידות פרטיזניות סוביטיות, בגווארדיה לודובה ובארמיה
לודובה, שחרור יהודי העיירה אדאמוב, יחידות פרטיזניות יהודיות.
אברהם קרן פז: 'במחתרת ובפרטיזנים- גבורת יוסף ועקדת יצחק בגיטו
וילנה' שחרור יוסף גלזמן מידי הגיסטאפו, ע"י לוחמי ארגון הפרטיזנים המאוחד -
פפ"או, פרשת יצחק ויטנברג- הסגרתו לידי הגיסטאפו ב-16/7/1943.
יוסף וילנר: קובץ עדויות על ישראל אפשטיין:
גיזה קנול: 'איש ההדר' הכרות המחברת עם ישראל אפשטיין, עלייתם
ארצה ממוסקבה.
פולה רבינוביץ-שפטל: 'הסגפן' קורות ישראל אפשטיין, הכרות המחברת
עמו.
פאול בגריאנסקי: 'סיפורו של נוטקה' רצח 5000 מיהודי וילנה בפונר
ב-4/4/1943, סיפורו של נוטקה ובריחתו מהטרנספורט, דו"ח משטרת
הבטחון הגרמנית למשרד הראשי לבטחון הרייך בנושא מצב היהודים
בליטא ופעולת אפריל 1943.
אברהם שדמון: 'שני הדוידים' קורותיהם של הבית"רים דוד לבינסון
ודוד שדזונסקי.
'כינוס תנועת ז'בוטינסקי יוצאי שארית הפליטה' סקירת הכינוס שנערך
ב-21/10/1986, נאומיהם של חיים לזר, יצחק שמיר וצמח צימריון.
'לזכר חברים שהלכו לעולמם - צבי ליפשיץ ז"ל' קורות ליפשיץ בגטו
וילנה וכפרטיזן ביערות נארוץ'.
'במועצה להנצחה- פעולות מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים - ספטמבר-
דצמבר 1986' פעולות המוזיאון בספטמבר-דצמבר 1986.
חיים לנגלבן: 'חזרה אל השלום- חזרה אל החופש' שני בולים צרפתיים
לציון 40 שנה לכניעת הנאצים.