מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 58

01.10.1986 - 01.10.1986

סימול התיק : כ 7 ג - 54

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'יעקב רובין' חוברת לזכרו:
'ד"ר יעקב רובין' דברי הקדמה לחוברת.
'בית אבא' יעקב רובין בצעירותו, פועלו בבית"ר, הויכוח בין
הרביזיוניסטים והשומר הצעיר, עבודתו העיתונאית של רובין, עלייתו
ארצה.
'בצבא' הגיוס לרגימנט הארץ ישראלי (באפס), בית"ר בגדוד החפרים,
פרוטוקול כינוס החיילים מ-17-18/10/1942, מאבק החיילים נגד ענידת
הסמל הפלשתינאי, מכתבי רובין לחבריו בנושא פעולותיו באפריקה.
'פולין' ביקורו של רובין בפולין לאחר המלחמה, על האנטישמיות
בפולין, יציאת הניצולים היהודים מפולין.
'בתנועה' יחסי בית"ר ואצ"ל, הקמת עיתון תנועת חרות, החרמת גרמניה
ע"י התנועה הרביזיוניסטית, הפגנה נגד השילומים, חלופת מכתבים בין
רובין ומנחם בגין בנושא יחסי ישראל-גרמניה.
'בארצות הברית' פעילותו של רובין בקהילה היהודית בארה"ב.
'חברים מספרים':
יעקב אריאל: 'הכאריזמה של יעקב רובין' ארגון החיילים יוצאי
התנועה הלאומית ע"י רובין.
אליהו גלעזר: 'סופר וחייל' רובין כלוחם בבריגדה העברית, המרד נגד
סמל פלשטינה.
גרשון הל: 'האציל הרע' פעילותו של רובין במערכת עיתון 'המשקיף'.
דוד ניב: 'בשירות מלא' רובין כאיש עט וצבא.
אלחנן קרמר: 'הלגיוניזם של יעקב רובין' מאבקו של רובין למען
הגיוס לצבא העברי.