מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 57

01.10.1986 - 01.10.1986

סימול התיק : כ 7 ג - 53

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250
סוג התאריך:

תוכן

חיים לזר: 'אסתר' קורות אסתר יפה ופועלה במחתרת גטו וילנה
ובפפ"א.
אפרים ויכסלפיש: 'המחנה בחלמנו' עדות מיכאל פראשקר, יליד קוטנה,
על שהייתו ובריחתו ממחנה חלמנו.
אברהם קרן פז: 'במחתרת ובפרטיזנים' התארגנות הארגון פפ"או בגיטו וילנה,
השגת נשק.
אוסקר שנפלד: 'פעולות מחתרתיות בהונגריה' קורות המחבר, יליד
מונקץ', בתנועה 'לעזרת העם' שעזרה לפליטים יהודים בהונגריה,
ופעלה להברחת יהודים לארץ ישראל.
יצחק אלפרוביץ: 'גדליה גדליבסקי- מפקד בית"ר באוסטראה קרבן הטרור
הסטאליניסטי' פעילות קן בית"ר באוסטראה, פועלם של ברוך (בוזי)
חסיד וגדליה גדליבסקי בבית"ר.
דב שילנסקי: הצעות לסדר היום בכנסת מיום 28/5/1986:
'הקמת מנזר הכרמליטים באושוויץ' התנגדות המחבר להקמת המנזר
הכרמליטי באושוויץ' בטענה של חילול כבוד המתים.
'חוק איסור הכחשת השואה' הבאת הצעת החוק לכנסת.
אברהם שדמון: 'ז'לונקה מז'לונקה' דברים לזכרו של משה ירקוני
ז'לונקה, סקירת טקס גילוי מצבתו.
אפרים ויכסלפיש: 'חייצ'וק בוריס (דב) ז"ל' פועלו בבית"ר ובצבא
האדום.
אפרים ויכסלפיש: 'כץ דוד רוז'ה' פועלו של רוג'ר כץ במחתרת בבלגיה ובארגון
הבינלאומי של לוחמי המחתרות ויוצאי הגטאות U.I.R.D
'פרקי בריחה' תוכן העניינים של הספר.
'חידון הגבורה היהודית' סקירת החידון הבינלאומי לגבורה היהודית
בשואה, מיום 5/5/1986.