מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 56

01.04.1986 - 01.04.1986

סימול התיק : כ 7 ג - 52

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' הקדמה לחוברת.
'האגדה לבית בילסקי' פעילותם של האחים בילסקי בהצלת יהודים.
יצחק אלפרוביץ: 'דמותו ופועלו של טוביה בילסקי' פועלו של בילסקי
בהצלת יהודים ובהקמת גדוד פרטיזנים.
חיה גרשוני: 'האחים בילסקי' קורות משפחת בילסקי, התארגנות גדוד
הפרטיזנים של טוביה בילסקי ביער נליבוקי, פעולות הגדוד.
משה ביירך: 'דע לך כי בילסקי אני!' פעולת נקם של טוביה בילסקי
במשתפי פעולה עם הנאצים (מתוך הספר 'וזאת לתעודה').
קלמן מנדלסון: 'הצהרה' הצהרתו של מנדלסון בנושא פעולותיו בגטו
ורשה במסגרת הזז"וו (ורשה, 27/11/1959).
טאדיאוש בדנארצ'יק: 'הצהרה' פעולותיו של קלמן מנדלסון בזז"וו.
קלמן מנדלסון: 'אלה שהיו איתנו' תיאור מרד גטו ורשה ושיתוף
הפעולה בין יהודים ופולנים (ורשה, 15/4/1973).
'על הקרבות בהם השתתף קלמן מנדלסון- קרבות ה-27 וה-28 באפריל'
דו"ח מאת הגנרל יורגן סטרופ (שטרופ) לממונים עליו, מ-27-28/4/1943, הסוקר
את קרבות ה-28-27 באפריל בגטו ורשה, דו"חות המאיור ביסטרי-
איוונסקי, קפיטן זארסקי-זיידלר ויוזף לייבסקי (גרבז), לוחמי מרד
גטו ורשה.
חיים לזר: 'בדרכי ההצלה- יוסף קלארמן ז"ל' פעולות הצלת יהודים
של קלארמן ברומניה לאחר המלחמה, הגעת ידיעות על השמדת יהודי
אירופה לארץ ישראל בתחילת שנות הארבעים.
יוסף קלארמן: 'בשליחות ועד ההצלה בקושטא' סקירת כינוס ועד ההצלה
ב-10/1/1943, נסיונות המחבר להצלת יהודים בקושטא.
יוסף קלארמן: 'שתי אוניות מעפילים' תכנון מבצע העלת 15 אלף
מיהודי רומניה בשתי אוניות מעפילים בדצמבר 1947.
אפרים ויכסלפיש: 'הנוער בגיטאות ובפרטיזנים' על הנוער היהודי
בגטו לודז', התארגנות הנוער בקבוצות פרטיזנים.
מרדכי קרנובסקי: 'שתי פגישות עם העיירה' זכרונות המחבר מעיירתו
קיידאן בתקופת השואה.
אפרים ויכסלפיש: 'לזכר נעדרים- מיכאל קובלסקי ז"ל' קורות קובלסקי
ולחימתו בצבא האדום.
חיים לנגלבן: 'השירות הבולאי הישראלי הקדים את המדינה בהנצחת
ראול ואלנברג' פועלו של ואלנברג בהצלת יהודים, הנצחתו על בול.
חיים לזר: 'סשה וולה ז"ל' קורות וולה ופועלו בבית"ר ובאצ"ל.
גדעון גרייף: 'ארגון דור ההמשך למורשת השואה והגבורה' מטרות
ופעולות ארגון דור ההמשך למורשת השואה והגבורה.