מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 55

01.09.1985 - 01.09.1985

סימול התיק : כ 7 ג - 51

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'פרקי בריחה' פרשת לה-ספציה, סקירת הקונגרס הציוני
הכ"ב בבזל, בדצמבר 1946, פרשת ישראל אפשטיין, מחנות העולים ארצה
בקפריסין, פעילותם של מנחם אקרמן ויהודה אפשטיין בבריחה.
בנימין מאירצ'ק: 'יהודים בצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה
1945-1939' פריסת החיילים היהודים בצבאות בנות הברית במלחמת
העולם השנייה.
דב שילנסקי: 'הכנסת מציינת ארבעים שנה לתום מלחמת העולם השנייה'
נאומו של שילנסקי בכנסת בנושא מלאות 40 שנה לשחרור המחנות.
אפרים ויכסלפיש: 'גיבורי קוטנה' העיר קוטנה במלחמת העולם השנייה,
רשימת חברי בית"ר קוטנה שנלחמו על הגנת ורשה.
יעקב גולדשטיין: 'קשה הדרך למולדת' הפלגת הספינה 'אדרינה' מלה-
ספציה לארץ ישראל, מעצר המעפילים במחנות בקפריסין.
בצלאל צ'ייקוביץ: 'עדות' קורות המחבר בצבא הפולני, פעילותו
בבריחה.
אברהם קרן-פז: 'במחתרת ובפרטיזנים- המרי הכלכלי והתרבותי של
יהודי וילנה' מצבם של היהודים בגטו וילנה, התארגנותם התרבותית.
יצחק אלפרוביץ: 'יצחק בלוך (איסקה) קווים לדמותו של מפקד בית"ר
בטלז' יהודי טלז בשואה, פועלו של יצחק בלוך.
אפרים ויכסלפיש: 'אפרים אדומי ז"ל' קורות חייו של אדומי (רוטפלד)
ושירותו בצבא הפולני.
בצלאל צ'ייקוביץ: 'פליקס רוטפלד-אדומי' הכרות המחבר עם אדומי.
יעקב גולדשטיין: 'אלפרד רוסי- במחתרת 'מוניה' בין צפון אפריקה
לסיציליה' קורות חייו של אלפרד רוסי, נציב בית"ר בתוניס, לחם
בתנועת ה'רזיסטנס' הצרפתית.
יוסף אנקורי: 'משה חיים שלומי ז"ל' פועלו של שלומי במודיעין
במצרים ובתוניס.
אפרים ויכסלפיש: 'יהודה מילשטיין ז"ל' קורות חייו של מילשטיין
ופועלו כפרטיזן ביערות לובלין.
MENACHEM SAPHIRSTEIN: 'ACTIVITY IN ITALY'
מנחם ספירשטיין: 'פעילות באיטליה' ארגון סמינר לפליטים בריבולי.
MOSHE YARKONI (ZHELANKA): 'DEATH MARCH'
משה ירקוני (ז'לונקה): 'צעדת מוות' זכרונות המחבר מצעדת המוות
ממחנה הריכוז וונדלאו למחנה ההשמדה מטהאוזן, שחרור המחנה והגעת
פליטים יהודים ארצה.