מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 54

01.04.1985 - 01.04.1985

סימול התיק : כ 7 ג - 50

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: '40 שנה לתום מלחמת העולם השנייה' דברים במלאות 40 שנה
למלחמת העולם השנייה.
חיים לזר: 'פרקי בריחה- הפיקוד על בית"ר איטליה' התארגנות בית"ר
באיטליה עם תום המלחמה, הקמת קבוצת 'דוד רזיאל', פעילות חינוכית
ותרבותית בבית"ר, מסמך מ-29/5/1946 בנושא מצב מחנות הפליטים
באיטליה, סקירת כנס בית"ר בפרנוואלד, יוני 1946, ובית"ר בגרמניה.
אפרים ויכסלפיש: 'יום כיפור בחזית לנינו' עדות מפי חייל בצבא
הפולני על תקיפת כח גרמני ביום כיפור 1943, זכרונותיו משהותו
בבית חולים במוסקבה לאחר שנפצע בקרב.
יעקב גולדשטיין: 'התארגנות ראשונה' התארגנות יהודים בגטו מזריץ'
וביצוע פעולות התנגדות נגד הנאצים ומשתפי פעולה.
אברהם קרן-פז: 'במחתרת ובפרטיזנים' קורות המחבר במחתרת בית"ר
בוילנה ובבית הסוהר הוילנאי, בלוקישקי.
מאיר יוסף איצקוביץ: 'ציונות בקרב הפרטיזנים' לימודי ציונות בקרב
פרטיזנים ביערות לידה.
שרה גליקסברג-ליברמן: 'המשפט' עדות המחברת במשפט של איש גסטאפו
שפעל בגיטו לודז'.
רחל סלקיה: 'וזכרם לא יסוף מזרעם' ביקור המחברת במחנה מטהאוזן.
כתבות: הענקת אזרחות לששת המיליונים שניספו בשואה, הענקת אזרחות
כבוד לחסידי אומות עולם, סקירת ועידת הארגון הבינלאומי של תנועות
ההתנגדות באירופה ( .(UIRD
'היינו שם איתם- סדרה טלויזיונית' סקירת סדרת טלוויזיה העוסקת
בגבורה יהודית בשואה.
כתבות: סקירת כנס פרטיזנים יוצאי פלוגת אמסטרדם-זינגר, סקירת
הועידה העולמית השלישית של לוחמים יהודים, פרטיזנים ואסירי
מחנות.
יחזקאל קרמרמן: 'על פרשת ויטנברג' גרסת המחבר לפרשת יצחק
ויטנברג, בגיטו וילנה.
יעקב גולדשטיין: 'שדה (סאדה) יהודה לאון ז"ל' קורות חייו של שדה,
בית"רי יליד טוניס.