מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 53

01.10.1984 - 01.10.1984

סימול התיק : כ 7 ג - 49

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'סימפוזיון על נושא השואה והגבורה' מרידות של יהודים
בעיירות וגיטאות, מרד גיטאות לאחווה וזאוויכוסט, שחרור המחנה
יאנישוב ע"י מורדים יהודים, רשימת עיירות בהם התקיים מרד. על
המרידות בגיטאות ורשה וביאליסטוק, על מחתרת גיטאות קובנה ווילנה,
רשימת לוחמים בית"רים.
אפרים ויכספיש: '40 שנה לשחרור פולין' קרב לשחרור פולין בין הצבא
הפולני והצבא הגרמני.
יעקב אפלשטיין: 'נסיונות להגיע לארץ מרוסיה דרך גבול אירן' נסיון
של פליטים יהודים להגיע ארצה דרך אירן.
בן ציון טהורי-זויברמן: הכרות המחבר עם מרדכי גלאידה פעיל האצ"ל.
דב לוין: נסיון בריחה של קבוצת בית"רים מלטביה (מתוך 'כיוונים').
שמעון לוסקי: 'המדורה שכבתה' נפילת פרטיזנים בקרבות נגד גרמנים.
חיים לזר: 'לזכר חברים שהלכו לעולמם- ד"ר ליאון ברנשטיין ז"ל'
קורות חייו של ברנשטיין כפרטיזן בוילנה.
ליאון ברנשטיין: 'שירים על השואה' שירים מאת ברנשטיין, מאפריל
4891.
אפרים ויכסלפיש: 'יורק פומרנץ ז"ל' קורות חייו של פומרנץ כפרטיזן
בקבוצת יחיאל גרינשפאן.
דוד פרח (בלום): 'יעקב רדליך ז"ל' קורות חייו של רדליך במחנה
ווארל.
חיים לזר: 'ישראל שמרקוביץ-סולץ' הצלת 111 פרטיזנים מפושצ'ה
רודניקי ע"י שמרקוביץ-סולץ.
'צבי שנר ז"ל' הודעה על מותו של שנר, מייסד קיבוץ לוחמי הגיטאות.
'ספרים' שלושה ספרים חדשים העוסקים בשואה.
'תערוכה' סקירת תערוכת ציורים מאת חנה נוחומובסקי-עופר במוזיאון
הלוחמים והפרטיזנים.
PIERRE FRANCESCO PISTOLESI: 'AN ASPECT OF GERMAN ANTI-SEMITISM
-NATIONAL SOCIALISM'
פייר פרנצסקו פיסטולסי: 'אספקט של אנטישמיות גרמנית- נציונאל
סוציאליזם' על האנטישמיות הגרמנית מימי הביניים ועד היטלר.
'LEON ITZHAK SAKKIS (1925-1944)'
'לאון יצחק סאקיס (1944-1925)' קורות חייו כלוחם בצבא היווני.