מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 51

01.01.1984 - 01.01.1984

סימול התיק : כ 7 ג - 47

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' תקציר תוכן החוברת.
חיים לזר: 'פרקי בריחה' פעילות בית"ר באוסטריה לאחר מלחמת העולם
השניה, סיפוריהם של אברהם הירשפרונג, אשר מיאסניק ומוניו כהן
פעילי בית"ר בוינה, חלופת מכתבים בין נציגי בית"ר ברחבי העולם
בנושא ניצולים בית"רים, קורות ניצולת השואה עדה יפה.
'כנס עולמי של לוחמים יהודים' סקירת הכנס שהתקיים ב-2-6/10/1983.
אפרים ויכסלפיש: 'לחימה בצבאות' חלקם של היהודים בלחימת הצבא
הפולני.
גד רוזנבלט: 'הלחימה הפרטיזנית' לחימת היהודים בפרטיזנים.
ד"ר דב לוין: 'יהודים בדיוויזיה הליטאית בצבא האדום במלחמת העולם
השנייה' לוחמת היהודים בדיוויזיה הליטאית ה-16.
שלום רק: 'דמותו של לוחם- לא כצאן לטבח' קורות לייבקה פרשקר יליד
סוסנוביץ, פעל במחתרת בית"ר סוסנוביץ ונרצח ע"י הנאצים.
טוביה הלפרין: 'סבוטז'ה' מעשי חבלה שבצעו יהודים בציוד גרמני.
טוביה הלפרין: 'עזרה לשבויים סובייטים' עזרת חברי הארגון פפ"או לשבויים
סובייטים.
רחל סלקיה: 'שעת מבחן' ספורה של שרה מישקובסקי שבחרה למות לצד
אמה במחנה שטוטהוף.
בנימין רובינזון: 'לזכרו של לוחם' קורותיו של מוסיק טראוב, לחם
בדיוויזיה הלטבית.
חיים לזר: 'לזכר חברים שהלכו לעולמם- טוביה גלפרין ז"ל' פעולות
המחבר וטוביה גלפרין בפרטיזנים.
'ועידת או.אי.ר.ד. בבריסל' סקירת ועידת הארגון הבינלאומי של
לוחמים ויוצאי מחנות באפריל 1983.
'פסטיבל הזמר היהודי' שירה של רחל סלקיה נבחר לייצג את ישראל
בפסטיבל הזמר היהודי.