מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 50

01.09.1983 - 01.09.1983

סימול התיק : כ 7 ג - 46

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' מלאות 40 שנה לנפילת יוסף גלזמן.
יעקב גלזמן: 'משפחתי ויוסף אחי' תולדות משפחת גלזמן.
חיים לזר: 'יוסף גלזמן' קורות חייו של גלזמן, פועלו בגיטו וילנה
וביערות נארוץ'.
אברהם קרן-פז: 'הגלזמניסטים בגיטו וילנה' סקירת האידיאולוגיה של
חברי הארגון הלוחם, 'הגלזמניסטים', בגטו וילנה, תכנון נקמתם
בגרמנים.
אלחנן טלרנט: 'המחתרת בקייליס' פעולות המחתרת בגיטו וילנה ובראשן
יוסף גלזמן, המחתרת בקייליס- בית חרושת לפרוות הנמצא ליד הגיטו.
רחל סלקיה: 'פרידה אחרונה מיוסף גלזמן' פגישתה האחרונה של המחברת
עם יוסף גלזמן ב-15/7/1941.
קלרה גרוזד-אלפרוביץ: 'גיבור חי לנצח' הכרות המחברת עם יוסף
גלזמן.
יוסף גלזמן: 'מאמרים':
'דרכה של בית"ר' תמצית האידיאולוגיה של בית"ר ('במערכה' פברואר
(1939.
'ועידת תרבות' החשיבות ביצירת תרבות עברית ('במערכה' 4/2/1938).
'השירה בבית"ר' על משמעות השירה בבית"ר ('חנוך ותגר' מאי 1937).
'שכר ההבלגה ושכר המלחמה' ביקורת על מדיניות ההבלגה הציונית
('במערכה' יוני 1939).
'לקח רב' על הלקח שיש ללמוד מהטרגדיה הצ'כית ('במערכה' אוקטובר
(1938.
חיים לזר-ליטאי: 'הצה"ר ובית"ר בליטא' הקמת הצה"ר ובית"ר בליטא,
כרוז בית"ר המפרט את מטרותיה, הפילוג בצה"ר, רשימת ארגונים
נוספים בליטא, בית"ר בזמן המלחמה, תליית בצלאל מזוביצקי בגיטו
שבלי, המחתרות בגיטאות שבלי, קובנה ווילנה.
חיים לנגלבן: 'גליון מזכרת לשואה ולגבורה' שלושה בולים לזכר
מרדכי אנילביץ, לוחמת היהודים בשואה ויוסף גלזמן.
BERNARD DRUSKIN: 'THE FIRST VILNA GHETTO GROUP LEAVES FOR THE
FOREST'
ברנרד דרסקין: 'הקבוצה הראשונה מגיטו וילנה יוצאת ליער' יציאת
הקבוצה הראשונה מגיטו וילנה ליערות נארוץ', הצטרפותם למחנה
הפרטיזנים של מאקוב.