מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 49

01.09.1983 - 01.09.1983

סימול התיק : כ 7 ג - 45

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' 40 שנה ללחימה היהודית במרד גיטו ורשה.
חיים לזר: 'הלחימה היהודית במערכות מלחמת העולם השניה' חלקם של
היהודים בצבא ארצות הברית במלחמת העולם השניה, סקירת לוחמת
היהודים בגיטאות, ביערות, במחנות ובצבאות בנות הברית.
'הדיוויזיה הליטאית' חלקם של היהודים בדיוויזיה הליטאית.
אפרים ויכסלפיש: 'מאמרים':
'נפילתו של הסמל שמעון פרידמן' קורות פרידמן, סייר ביחידת
פרטיזנים ביערות חלם-לובלסקי.
'יום כיפור בחזית לנינו' התקפת דיוויזיה פולנית ע"י הצבא הגרמני
ביום כיפור 1943, זכרונות המחבר משהותו בבית חולים במוסקבה.
'הקרב על שפת הים במבואות קולובז'ג' סקירת קרב בין הצבא הפולני
והצבא הגרמני במרץ 1945.
'הניצוץ היהודי של הקפיטן דוידוב' כיבוש 'בית הימלר' ע"י הצבא
הפולני, נפילתו של קפיטן איזאק דוידוב בקרב.
'הבטליון מחדש את ההסתערות' סקירת קרב בין הצבא הפולני והצבא
הגרמני.
'הקרב על הצומת' התקדמות הצבא הפולני לברלין.
'ערב המתקפה על ברלין' תקיפת הגרמנים ע"י הצבא הפולני ליד ברלין.
ישעיהו לוין: 'בדיוויזיה הליטאית' חייל יהודי ששירת בדיוויזיה
הליטאית בפראבדינסק, רוסיה הלבנה וליטא, נאסר ע"י הנקוו"ד.
בנימין רובינזון: 'הקרב האחרון שלי' סקירת קרב בין הדיוויזיה
הליטאית ודיוויזית ס"ס בשבלי, ב-1944.
משה ירקוני (ז'לונקה): 'בפרוץ הסער' לוחמים יהודים בצבא הפולני.
שלום רק: 'אחד מני רבים' פעולותיו של פנחס קפלן כלוחם בצבא
הפולני.
יצחק אלפרוביץ: 'הכניעה' הגעת הידיעה על כניעת גרמניה לצבא
האדום, עותק כרוז מיום 7/5/1945 המורה לחיילים הגרמנים להיכנע.
'קפיטן ישראל לוין' קורות לוין בדיוויזיה הליטאית.
חיים לזר: 'ההתגייסות הא"י' מערך החיילים הארץ-ישראלים בחיילות
השונים, גיוס מתנדבים ליחידות העבריות, פעולת החרמת נשק בריטי
ע"י פלוגת 'באפס' 20.
זלמן לוינברג: 'המאבק על הסמל' סירוב החיילים הבית"רים לענוד סמל
הרגימנט הפלשטינאי, הקמת הבריגדה העברית.
דב כהן: 'בפלוגות המוות' פלוגת הקומנדו הארץ-ישראלית במלחמתה
כנגד האיטלקים.
יוסף וילנר: 'כולנו היינו מאוחדים' הברחת ניצולי ברגן-בלזן
לבלגיה, ההכנות לעלייה ד'.
דב שילנסקי: הזמנה לטכס במלאות 40 שנה למרד בגיטאות ובמחנות
הריכוז וההשמדה.
חיים לזר: 'לזכר חברים שהלכו לעולמם- הלוחם-העסקן' קורות פנחס
נוישטיין, היה פעיל בעזרה לפליטים לאחר המלחמה.
'ר' שלמה בס' מראשי מארגני שארית הפליטה.
'יהושע פרכנר' ממורדי גיטו ורשה.
מוניו כהן: 'שלום רק' קורות חייו ופועלו של שלום רק.
חיים לזר: 'זלמן לוינברג' קורות חייו ופועלו של לוינברג בבית"ר
ובבריחה.
'בתיה מגיד ז"ל' דברים לזכרה.
'במועצה להנצחה' ערבי זכרון לזלמן לוינברג, שלום רק ושרה יוטן.
חיים לנגלבן: 'בולים' בולים לזכר ראול וולנברג השבדי שעזר בהצלת
יהודי הונגריה ולזכר נרצחי באבי-יאר.
'ד"ר שמעון פריזנר' קורות חייו כלוחם בצבא הפולני.