מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 48-47

01.04.1983 - 01.04.1983

סימול התיק : כ 7 ג - 44

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' דברים במלאות 40 שנה למרד גיטו ורשה.
דוד ודובינסקי: 'יהודי גיטו ורשה ציינו את יום מותו של זאב
ז'בוטינסקי' השמועה על מותו של ז'בוטינסקי מגיעה לגיטו ורשה,
אזכרה במלאות שנתיים למותו בבית הכנסת הגדול בגיטו.
'מברק מגיטו ורשה אל נציג האצ"ל בארץ ישראל' עותק ממברק שנשלח
ב-31/8/1942 ע"י סטפאן ולדיסלב, שליח הזז"וו לידי הלל צור
מנתניה, בהודעה מרומזת על מצבם הקשה של היהודים בגיטו.
משה זילברברג: 'כיצד נודעה בורשה האמת על טרבלינקה' שמועות
ועדויות בגיטו ורשה על רצח יהודי לובלין ומשלוחי המוות אל
טרבלינקה.
'נתאחד מול הסכנה האנטישמית' סכנת הטרור הערבי והצורך בחזית
יהודית מאוחדת נגדו.
יהושע פרכנר: 'ראשית ההתארגנות' קן בית"ר ורשה לפני הכיבוש הנאצי
ובמהלכו.
שמחה שרצ'קי: 'בפרוץ הסער' קשרים בין צעירים יהודים ועשירים
פולנים בורשה עם פרוץ המלחמה.
טולה גדנקן: 'הארגון בפעולה' זכרונות המחברת מפעילות הזז"וו
בגיטו ורשה.
דבורה שוימר: 'רעיון ההתנגדות בהתגשמותו' פעולות התנגדות חברי
בית"ר בגיטו ורשה ובמחנה סקארז'יסקו.
חיים לזר: 'הארגון הצבאי היהודי' רשימת מחלקות הזז"וו וראשיהן,
מערך כוחות הארגון בזמן המרד.
שמחה קורנגולד: 'הכוננות לקראת המרד' הכנות צבאיות לקראת מרד
גיטו ורשה.
ד"ר רישארד ולבסקי: 'עם פרוץ המרד' על ההכנות למרד גיטו ורשה,
זכרונות המחבר מימי המרד.
ד"ר צ.י. קטלינג: 'קשרי עם הארגון הצבאי היהודי (זז"וו) בגיטו
ורשה' שיתוף פעולה בין הזז"וו ותנועת השחרור הפולנית.
'אוסף מסמכים': 'בלהב המרד' הקרבות ברחובות נובוליפקי, נובוליפיה
ולשנה.
'הארגון הצבאי היהודי זז"וו עובר להתקפה' הכנות הזז"וו למאבק
מזויין, מסמך מ-18/10/1942.
'הכונו למעשים! היו דרוכים!' כרוז הזז"וו מינואר 1943, הקורא
ליהודי הגיטו להילחם.
'הודעות הזז"וו על פעולות נגד אנשי ס"ס בגיטו' רשימת פעולות
נגד אנשי ס"ס שנעשו בגיטו ורשה.
'דו"ח הזז"וו על פעולה נגד מלשינים' רשימת מלשינים פוליטים נגדם
נערכה פעולה.
'תיאור של עד ראייה בדבר השמדת בוגדים ופעילות הזז"וו' פעולות
נקמה במשתפי פעולה עם גרמנים, תרומות הזז"וו לעניים.
'האיגוד הצבאי היהודי' מחסן הנשק של הזז"וו.
פלה פינקלשטיין: 'מקץ 40 שנה' מלאות 40 שנה למרד גיטו ורשה.
טאדיאוש בדנארצ'יק: 'יום השנה ה-35 למרד בגיטו ורשה' תנועת
ההתנגדות היהודית בגיטו ורשה.
טאדיאוש בדנארצ'יק: 'אלף גיבורי ורשה' שני המרידות בגיטו ורשה,
של הזז"וו והזא"ב.
חיים לזר ליטאי: 'מהגיטו הבוער אל שורות הפרטיזנים' קורות מרדכי
זילברברג, מלוחמי הזז"וו, מרד גיטו ורשה.
צבי ליכטנברג ושרה יוטן: 'מרדכי אנילביץ' כחניך בית"ר' שלושה
סיפורים על אנילביץ' בקן בית"ר בורשה.
חיים פוסלושני: 'האגדה לבית רודאל' קבלת ידיעות על מרד גיטו ורשה
באושוויץ', קורות משפחת רודאל מקיילצי (רודל).
שלום רק: 'דמותו של לוחם- ד"ר מיכאל סטריקובסקי' קורות
סטריקובסקי מראשי הזז"וו וממורדי גיטו ורשה.
'זאב קורנגולד הי"ד' קורנגולד במרד גיטו ורשה ובמחנה פוניאטוב,
מצורף מכתבו אל אחיו בנושא רצונו להצטרף לפרטיזנים הרוסים.
רחל סלקיה: 'על מה נזעקתם?' שיר מ-1982.
'אהרון זיגפריד' הוצאת עיתון מחתרתי בגיטו ורשה על ידו.
'נתן שולץ' קורות שולץ כמפקד הזז"וו בגיטו ורשה.
CHAIM LAZAR: 'MURANOWSKA 7'
חיים לזר: 'מורנובסקה 7' שלושה פרקים מהספר העוסק במרד גיטו
ורשה.